Menu

mon Diary: CHINESE SUMMER 中国夏天

posted by Luca Sørheim — 6 months ago
Personae profile — June 2nd, 2017
by Luca Sørheim — 6 months ago
Huang Yong Ping: Collosseum (2007)
Cai Guo-Qiang: Life Beneath the Shadow: Bluidy Mackenzie (2005)
Huang Yong Ping: Collosseum (2007)
Inside Cao Fei's I. Mirror: A Second Life City (2007)
Inside Cao Fei's I. Mirror: A Second Life City (2007)
MadeIn Company: Play-1 (2011)
Huang Yong Ping: Collosseum (2007)
Chu Yun: Constellation No. 2 (2007)
Chu Yun: Constellation No. 2 (2007) w/flash

A new exhibition featuring Chinese contemporary art from the Astrup Feanley Collection. Opening today at the Astrup Fearnley Museum.

Artists: Ai Weiwei, Cai Guo-Qiang, Cao Fei, Chu Yun, Duan Jianyu, Hu Xiangqian, Huang Yong Ping, Kan Xuan, Liu Chuang, Liu Wei, Lu Chunsheng, Madein Company, Pak Sheung Chuen, Qui Anxiong, Sun Xun, Xu Zhen, Xue Tao, Yang Fudong, Zhang Ding, Zhang Huan, Zhou Tao og Zhou Zixi.

Photos: Luca Sørheim.

Share

People
Follow and Like: